Skip to main content

Zgjidhje të Magazinimit në Paleta Stivuese

Krijoni ruajtje funksionale dhe logjike në magazinë me sistemin e duhur të paletës stivuese.

Paleta stivuese mund të konfigurohet në një shumëllojshmëri mënyrash dhe sistemesh, në varësi të kërkesave të klientëve dhe ngarkesës së paletës.

Qoftë ushqim i ngrirë në një magazinë të ftohtë duke përdorur raftet Fut-brenda ose raftet e lëvizshme (MOVO), ose mallra t rëndë, si produktet “preferohet të përdoren para datës” që ruhen në sistemin FIFO (hyn i pari del i pari) të paletës rrjedhëse, të gjithë mallrat e ruajtur në paleta do të ruhen në mënyrë ideale me një nga këto metoda duke qenë se kjo ofron ekonomi optimale në ruajtje.

Standarte P90 me Rreshta të Gjerë
Paleta stivuese me rreshta të ngushtë
Paleta Stivuese të Lëvizshme
Sistemi Palete Vajtje Ardhje
Paleta Stivuese Fut Brenda
Rrjedha e Paletës
Paleta stivuese shumëkatëshe
Vagonët Shty-Mbrapa
Rrulët Shty-Mbrapa
Njësia Nxirr-Jashtë
Njësia përzgjedhëse – Rrjedha e kutisë së kartonit