Skip to main content

Me Dexion, e keni të siguruar magazinimin!

Dexion krijon zgjidhje për magazinim, të fokusuara te konsumatori, të personalizuara për t’ju përshtatur nevojave tuaja, cilatdo qofshin ato. Nga gama jonë kryesore e produkteve ne gjithashtu mund të ofrojmë zgjidhjetë përshtatura plotësisht.

Përveç kësaj ne ofrojmë një shërbim instalimi projekti plotësisht të menaxhuar.

Për të shtuar përgatitjen e produktit tonë ne sigurojmë gjithashtu edhe një paketë gjithëpërfshirëse shërbimesh që përfshijnë konsultime dhe planifikime magazinimi, Inspektim Raftesh dhe shërbim riprojektimi për të mbështetur zgjerimin e ardhshëm ose modernizimin.

Konsultimi

Mund t’i ofrojmë zgjidhje praktike klientëve tanë përmes analizës së detajuar të kërkesave të tyre të magazinimit.

Mëso më shumë
Inspektimi

Inspektorët tanë të rafteve ofrojnë një mënyrë të favorshme, gjithëpërfshirëse dhe efektive në kosto për të mbajtur të sigurt magazinën tuaj.

Mëso më shumë
Instalimi

Cilado qoftë zgjedhja e sistemit tuaj të magazinimit ne do të sigurohemi që të dorëzohen dhe të instalohen me kujdesin maksimal dhe sipas gjithë standarteve më të fundit.

Mëso më shumë
Shëndeti dhe Siguria

Ka arsye të qarta etike dhe ligjore për të pasur shëndet të mirë dhe parime sigurie, megjithatë, Dexion njeh gjithashtu ndikimin pozitiv që ka në performancën e përgjithshme të biznesit.

Mëso më shumë