Skip to main content

Magazinim që punon fort për biznesin tuaj

Çfarëdo të keni nevojë të ruani, Dexion do të ketë një sistem të përshtatshëm për mallrat dhe magazinën tuaj, që nga paleta stivuese dhe sistemet e rafteve deri te makineritë e ruajtjes vertikale ose koshat e vegjël plastik të ruajtjes.

Nëse duhet të ruani mallra të rëndë ose të manovroni pjesë të vogla, ne kemi një sistem që do t’ju kursejë hapësirë dhe përmirësojë kapacitetin e magazinimit.

Paleta stivuese

Paleta stivuese mund të konfigurohet në një shumëllojshmëri mënyrash dhe sistemesh, në varësi të kërkesave të klientëve dhe ngarkesës së paletës.

Mëso më shumë
Sistemet e rafteve

Sistemet e rafteve ofrojnë një mënyrë ideale magazinimi, duke organizuar dhe identifikuar pjesët e vogla gjatë manovrimit të komponentëve të depove në magazina dhe zonat e përzgjedhjes.

Mëso më shumë
Manovrimi i Mallrave të Gjatë

Rafti me kate, Rafti rrotullues, Dollapi me dru dhe Rafti-A, janë të projektuara veçanërisht për të ruajtur mallra të gjatë dhe artikuj të gjatësive të shumëllojshme.

Mëso më shumë
Zonat e Ruajtjes dhe të Punës

Qoftë për më shumë hapësirë apo për të ofruar një zonë pune të sigurt e të përshtatshme për punonjësit tuaj, ne kemi një gamë sistemesh dhe produktesh për të përmirësuar hapësirat tuaja të magazinimit dhe të punës.

Mëso më shumë