Skip to main content

Dexion krijon zgjidhje për magazinim, të fokusuara te konsumatori, të personalizuara për t’ju përshtatur nevojave tuaja, cilatdo qofshin ato. Nga gama jonë kryesore e produkteve ne gjithashtu mund të ofrojmë zgjidhjetë përshtatura plotësisht.

Instalimi

Cilado qoftë zgjedhja e sistemit tuaj të magazinimit ne do të sigurohemi që të dorëzohen dhe të instalohen me kujdesin maksimal dhe sipas gjithë standarteve më të fundit.

Menaxhim Projekti

Me një pasuri menaxhim projekti dhe përvoje në instalime ne jemi në gjendje të ofrojmë gjithçka që nga një produkt i vetëm deri në një zgjidhje montimi për klientët tanë.

 

What our clients say

"Our warehouse function was previously outsourced and we have wanted to bring it in-house for some time. Working with Constructor Sweden we have gained a number of advantages including obtaining better control of our warehouse logistics. Other anticipated benefits are reduced costs and improved conditions for our staff.”
- Sarah Lundqvist, Project Manager, Octapharma

Certificates & Awards