Skip to main content

Krahu për Pesha të Lehta, Krahu për Pesha të Rënda

Manovrimi i Mallrave të Gjatë

Rafti me kate, Rafti rrotullues, Dollapi me dru dhe Rafti-A, janë të projektuara veçanërisht për të ruajtur mallra të gjatë dhe artikuj të gjatësive të shumëllojshme.

Produktet tona për magazinimin e mallrave të gjatë janë ideal për ruajtje të sigurt dhe të organizuar të ngarkesave të gjata dhe të rënda.

Janë sisteme ideale për shufrat e hekurit, tubat, gypat, mobiliet dhe pakot me lëndë drusore. Disa prej tyre janë të përshtatshme edhe për ruajtjen e dërrasave ose artikujve të mëdhenj e të çmuar si arka dhe kuti, madje edhe pajisje shtëpiake.

Krahu për Pesha të Lehta
Krahu për Pesha të Lehta
More info
Krahu për Pesha të Rënda
Krahu për Pesha të Rënda
More info