Skip to main content

Krahu për Pesha të Lehta, Krahu për Pesha të Rënda

Manovrimi i Mallrave të Gjatë

Rafti me kate, Rafti rrotullues, Dollapi me dru dhe Rafti-A, janë të projektuara veçanërisht për të ruajtur mallra të gjatë dhe artikuj të gjatësive të shumëllojshme.

Produktet tona për magazinimin e mallrave të gjatë janë ideal për ruajtje të sigurt dhe të organizuar të ngarkesave të gjata dhe të rënda.

Janë sisteme ideale për shufrat e hekurit, tubat, gypat, mobiliet dhe pakot me lëndë drusore. Disa prej tyre janë të përshtatshme edhe për ruajtjen e dërrasave ose artikujve të mëdhenj e të çmuar si arka dhe kuti, madje edhe pajisje shtëpiake.

Krahu për Pesha të Rënda
Krahu për Pesha të Lehta