Skip to main content

Krahu për Pesha të Lehta është projektuar veçanërisht për mall të lehtë, por që ka përmasa të mëdha. Lëndë druri, tuba, kallëpe ose mallra të tjerë të gjatë ruhen të sigurt dhe aksesohen lehtësisht.

Krahu për pesha të lehta ofrohet si raft me një anë të vetme për t’u vënë pas murit ose si raft me një anë dyshe për vendosje qëndrore dhe akses ballor dhe pas.

  • Asnjë limit për sa i përket gjatësisë së mallrave të ruajtur
  • Siguron porosinë dhe ruajtjen e sigurt të mallrave të gjatë
  • Instalime të brendshme dhe të jashtme 
  • Gjatësia e krahut dhe distanca mes kolonave mund të përshtatet në varësi të peshës së ngarkesës.
  • Plotësisht modulare, shtoni sektorë tepër sipas nevojës tuaj
  • Menaxhim i cilësisë në përputhje me EN ISO 9001:2000 të aplikuar dhe certifikuara nga TUV RHEINLAND

 

Aplikimet tipike:

  • DIY (bëje vetë)
  • Prodhimtari
  • Industri hidraulike dhe e tubacioneve
  • Punishte

Ideal për ruajtjen e mallrave të gjatë me peshë të lehtë!

Lartësia e Sistemit: 2000 mm dhe 2500 mm
Gjatësitë e Krahut: 500 mm dhe 700 mm
Ngarkesa maksimale / krah: 200 kg
Ngarkesa maksimale / kolonë: 1000 kg në secilën anë
Kthesa e kolonës: 500 mm, 750 mm dhe 1000 mm

Maksimalisht 5 nivele krahu për çdo anë.

Ngarkesat llogariten në përputhje me standartet e përshtatshme FEM 10.2.09. Nëse parashikoni ngarkesa më të mëdha në rafte, ju lutem përdorni sistemin tonë të krahut të rëndë.