Skip to main content

Dexion krijon zgjidhje për magazinim, të fokusuara te konsumatori, të personalizuara për t’ju përshtatur nevojave tuaja, cilatdo qofshin ato. Nga gama jonë kryesore e produkteve ne gjithashtu mund të ofrojmë zgjidhjetë përshtatura plotësisht.

Analizimi

Mund t’i ofrojmë zgjidhje praktike klientëve tanë përmes analizës së detajuar të kërkesave të tyre të magazinimit.

  • Mjete Analize dhe Simulimi
  • Program optimizmi

 

Këshilla

Ekipet tona të shitjeve dhe projektuesve me përvojë dhe njohuri mund të ofrojnë informacion të vlefshëm, duke zgjidhur problemet e magazinimit të klientëve tanë, cilatdo qofshin ato.

What our clients say

"We've achieved greater functionality and our operators are very pleased with the solution. It has facilitated the handling of the tools considerably, and it is now easier to locate the tools. This means we have ultimately been able to optimise conversion times in production, resulting in increased productivity and efficiency."
- Søren Jørgensen, Project Engineer, Meneta

Certificates & Awards