Skip to main content

Zonat e Ruajtjes dhe të Punës

Qoftë për më shumë hapësirë apo për të ofruar një zonë pune të sigurt e të përshtatshme për punonjësit tuaj, ne kemi një gamë sistemesh dhe produktesh për të përmirësuar hapësirat tuaja të magazinimit dhe të punës.

Sistemet e dyshemeve të ndërkatit dhe mureve ndarëse ofrojnë hapësirë dhe zyra shtesë, ndërsa sistemet e rrjetave metalike dhe rrjetave anti-shembje mbrojnë forcën punëtore.

Gjithashtu, kemi një gamë gjithëpërfshirëse dollapësh me kyç dhe raftesh në modele dhe përmasa të ndryshme për të ofruar ruajtje të sigurt për vendin tuaj të punës.

Strukturat e dyshemesë së ndërkatit ME250
Strukturat e dyshemesë së ndërkatit ME250
More info