Skip to main content

Ka arsye të qarta etike dhe ligjore për të pasur shëndet të mirë dhe parime sigurie, megjithatë, Dexion njeh gjithashtu ndikimin pozitiv që ka në performancën e përgjithshme të biznesit.

Health & Safety Ka avantazhe të dallueshme për të siguruar një ambient pune të sigurt dhe të shëndetshëm për stafin tonë, duke reduktuar rastet e aksidenteve dhe sëmundjeve.

Është kritike të mbajmë nivelet e duhura të burimeve për të siguruar që të ruhen parimet tona të shëndetit dhe sigurisë brenda organizatës sepse kjo zonë është e rëndësisë parësore për ne.

Brenda kompanisë ka një kulturë pozitive e cila mbështetet në mënyrë aktive nga menaxhuesit me përvojë. Me evoluimin e biznesit tonë ne përshtatemi dhe ndryshojmë procesin tonë për të siguruar se plotësohen faktorët e shëndetit dhe sigurisë.