Skip to main content

Standarte P90 me Rreshta të Gjerë

Ende forma më e përdorur e magazinimit në kate: Vendosja në paleta stivuese standarde ofron akses të pakufizuar për të gjithë paletat. Paletat e vendosura në raftet e gjera nuk janë objekt i ndonjë kufizimi në planimetri dhe arrihen lehtësisht kurdoherë.

Edhe në një projekt magazinimi të teknologjisë së fundit, sistemi standard i paletave stivuese, mbetet ende forma më e përdorshme e magazinimit në paleta.

Kompanitë industriale dhe logjistike vlerësojnë gjithanshmërinë e paletës tonë stivuese të cilat mund të montohen si rafte me thellësi teke ose dopio.

Të disponueshme deri në 30m lartësi, me thellësi dhe gjerësi të ndryshueshme, rafti Dexion P90 përputhet përsosmërisht në hapësirën në dispozicion dhe është i përshtatshëm për të gjithë llojet e paletave - Euro, Chep, për paletat njëpërdorimshme ose fikse, për kanistrat metalike ose koshat e mbeturinave.

Paletat e vendosura në raftet e gjera nuk janë objekt i ndonjë kufizimi në planimetri, por arrihen lehtësisht kurdoherë.

Dobitë:

  • Adaptim i përkryer
  • Përshtatje e lartësisë deri në 50mm
  • Lartësi deri në 30m
  • Thellësi dhe gjerësi të ndryshueshme
  • E përshtatshme për të gjithë llojet e magazinimit
  • Sipas standardeve të projektimit EN, FEM, SEMA, DIN, INSTA

Dimensionet standarte:

Thellësia: 800, 1000, 1100, 1200 mm
Gjatësia: nga 1500 mm në 5000 mm
Lartësia: nga 1500 mm në 30000 mm

Ngarkesa:

Ngarkesa për nivel: deri në 5000 kg
Ngarkesa për kat: deri në 30000 kg

Lustra:

Kolonat: të para-galvanizuara
Binarët: të para-galvanizuara ose të lyera
Aksesorët: të para-galva