Skip to main content

Stivosja Shty Mbrapa siguron magazinim të drejtpërdrejtë me dendësi të lartë aty ku kërkohet akses i shpejtë dhe i lehtë të ngarkesave brenda magazinës tuaj. Paletat ngarkohen në sistemin me vagonë teleskopikë (karroca), ku secili vagon shtyhet mbrapa në fund të raftit nga paleta pasuese.

Paletat mund të vendosen në dy, tre, madje edhe në katër thellësi. Paletat ngarkohen dhe shkarkohen nga e njëjta ballinë rreshti, gjë që redukton distancat e udhëtimit të karrocës dhe ul ciklin kohor.

Karrocat e ngarkuara rikthehen në ballinën e raftit kur shkarkohet paleta e mëparshme. Projektimi unik i vagonëve Speedlock lejon një ndërthurje produktesh dhe lloje paletash, duke përfshirë paleta të cilësisë së dobët, të ruhen në të njëjtin raft, madje edhe në të njëjtën korsi. Një gamë përmasash vagonësh është e disponnueshme që t’i përshtaten të gjithë llojeve dhe përmasave të paletave. Kodimi me ngjyra i vagonëve ndihmon në identifikimin e mallit dhe një projektim unik shumë-rrotësh siguron që vagonët të ecin pa probleme dhe të sigurt edhe në ambientin e vështirë të dyqaneve të ftohta.

Shty mbrapa mund të përdoret gjithashtu për të siguruar hapësirë shtesë magazinimi në zona ndryshe të papërdorshme, si sipër radhëve të kryqëzuara ose përreth niveluesve të kuvertës. Kur shfrytëzohet plotësisht, mund të arrihet një shkallë përdorimi shumë e lartë, krahasuar me stivosjen fut brenda ose stivosjen në blloqe.

Dobitë:

  • Akses i shpejtë, i thjeshtë, në të gjithë korsitë magazinuese
  • Shfrytëzim maksimal i hapësirës së dyshemesë
  • I përshtatshëm për mall të rëndë/dyqane të ftohta
  • Paletat paraqiten automatikisht në ballinën përzgjedhëse të raftit
  • Të aksesueshme me parimin hyn i fundit-del i pari (LIFO)

Një gamë përmasash vagonësh është e disponueshme që t’i përshtaten të gjithë llojeve dhe përmasave të paletave.

Kodimi me ngjyra i vagonëve mund të ndihmojë në identifikimin e mallit dhe një projektim unik shumë-rrotësh siguron që vagonët të ecin pa probleme dhe të sigurt, edhe në ambientin e vështirë të dyqaneve të ftohta.