Skip to main content

Paleta stivuese Shty Mbrapa është veçanërisht e përshtatshme për mallra të rëndë që mund të ruhen në paleta sipas parimit futet i fundit-del i pari (LIFO).

Kanalet speciale me transportues me rrota ose rrula me pjerrësi afërsisht 4 gradë janë integruar në një nën-kornizë të sistemit stivues P90. Ndonjëherë ky sistem njihet si stivosje dinamike paletash.

Njëra pas tjetrës, deri në dhjetë paleta mund të shtyhen në këto kanale dhe pasi merret një paletë nga ballina përzgjedhëse, pjesa tjetër shtrihet përpara automatikisht me një shpejtësi të kontrolluar. Paletat individuale në fund të raftit nuk mund të aksesohen drejtpërdrejt.

Stivosja Speedlock P90 Shty Mbrapa mund të përdoret gjithashtu për të siguruar hapësirë shtesë magazinimi në zona ndryshe të papërdorshme, si sipër radhëve të kryqëzuara ose përreth niveluesve të kuvertës. Kur shfrytëzohet plotësisht, mund të arrihet një shkallë përdorimi shumë e lartë, krahasuar me stivosjen fut brenda ose stivosjen në blloqe.

Dobitë:

  • Veprimet janë reduktuar në një minimum
  • Kapaciteti i magazinimit rritet deri në 75% (krahasuar me ruajtjen në paletat stivuese tradicionale)
  • Akses i shpejtë dhe i thjeshtë në të gjithë kanalet
  • Shfrytëzim maksimal i hapësirës së dyshemesë
  • I përshtatshëm për mall të rëndë dhe dyqane të ftohta
  • Paletat gjithmonë paraqiten në ballë të stivës
  • I aksesueshëm sipas parimit futet i pari-del i fundit (LIFO)
  • Thellësia e kanalit: deri në 10 paleta
  • Lartësia e kanalit: deri 12000 mm