Skip to main content

Stivosja Fut Brenda P90 është ideale për të magazinuar sasi të mëdha të të njëjtit lloj malli: hapësira juaj ekzistuese mund të shfrytëzohet deri në 90% më efektivisht me stivosjen Fut brenda krahasuar me sistemet konvencionale, standarte të magazinimit në paleta.

Stivosja Fut Brenda është e përshtatshme për mallra që mund të ruhen në paleta pas ose sipër njëra-tjetrës, por ideale kur kërkohet akses më i madh krahasuar me grumbullimin në blloqe. Paletat stivosen sipas parimit, hyn i pari-del i fundit, (FILO) mbi mbështesës të montuar në të dy anët e kanaleve fut brenda. Kjo nënkupton se paletat individuale nuk mund të aksesohen drejtpërdrejt, por një e nga një, nga balli i raftit.

Si formë e grumbullimit në blloqe, sistemet e stivosjes fut brenda rrisin në mënyrë të konsiderueshme dendësinë e ruajtjes në një magazinë. Si pasojë, hapësira ekzistuese mund të shfrytëzohet deri në to 90% më efektivisht sesa me sistemet konvencionale të magazinimit në paleta.

Stivosja Fut Brenda eliminon nevojën për rreshta ngarkimi dhe përzgjedhje. Mjeti ngritës pozicionon paletat në shina nga para-pas, duke lejuar radhët të grumbullohen pranë njëra-tjetrës. Stivosja Fut Brenda e Dexion ofron një ekuivalente të sigurt dhe efikase të grumbullimit në blloqe për ngarkesat që janë tepër delikate ose të paqëndrueshme për t’u vënë sipër njëra-tjetrës.

Dobitë:

  • Magazinim me dendësi të lartë – maksimizim i hapësirës kubike
  • Më shumë paleta të vendosura për metër kub se çdo sistem tjetër magazinimi 
  • Rotacion i limituar i mallit – veçanërisht i përshtatshëm për mallrat sezonal
  • Ideal për aplikime magazinimi të ftohta dhe të freskëta
  • I aksesueshëm sipas parimit hyn i pari-del i fundit
  • Përdoret për mallrat të rëndë të të njëjtit lloj

Lartësi deri në 14 m

Paleta ngarkohet deri në 1500 kg

Lartësitë e ndarjes deri në 3000 mm

Gjerësitë e ndarjes deri në 1800 mm

Kufijtë e temperaturës nga -35 në +35 °C