Skip to main content

Paleta stivuese shumëkatëshe

Paletat stivuese shumëkatëshe sigurojnë vendkalime të cilat janë ndërtuar brenda strukturës së paletave, duke krijuar korsi manuale përzgjedhjeje në nivele të ndryshme.

Kjo lloj strukture ofron shfrytëzim më të mirë të hapësirës sesa një sistemim tradicional i dyshemeve të nënkatit. Paletat stivuese shumëkatëshe janë ideale për magazinim kartonësh, kutish dhe veshjesh.

Kjo lloj strukture paletash krijon disa kate dhe vendkalime për magazinimin dhe mbledhjen e mallrave.

Me kombinimin e rafteve prej druri, rrjete ose çeliku, kjo zgjidhje ofron një numër më të madh katesh për përzgjedhje.

Dobitë:

  • Shfrytëzon të gjithë lartësinë e godinës
  • Optimizon hapësirën e dyshemesë tuaj
  • Lejon përzgjedhjen e paracaktuar në disa nivele
  • Mund të kombinojë ruajtjen në paleta dhe ruajtjen e sendeve të vogla
  • Largon nevojën e dyshemesë së ndërkatit

Në varësi të ngarkesës së përfshirë, paletat stivuese shumëkatëshe mund të kenë:

  • Deri në 6 kate vendkalimesh
  • Një lartësi totale deri në 19m
  • Lartësi vendkalimesh deri në 2775m
  • Gjerësi të rreshtave të vendkalimeve nga 800mm deri në 1800mm

Strukturat shumëkatëshe mund të instalohen direkt nga dyshemeja, ose ndryshe, sipër një strukture ndërkati me projektim specifik – kjo lejon një zonë magazinimi shumë-funksionale poshtë saj.