Skip to main content

MOVO, zgjidhja për paletat stivuese të lëvizshme nga Dexion, është zgjidhja optimale për magazinim, duke ofruar magazinim të ngjeshur dhe duke ndihmuar në reduktimin e kostove për një ndërtim të ri ose mundësinë për të shfrytëzuar sa më mirë dhe me efikasitet hapësirën ekzistuese të një magazine.

Sistemi MOVO i paletave stivuese rezistente të lëvizshme elektronikisht i kontrolluar rrëshqet mbi shina të inkorporuara dhe mund të mbajë ngarkesa deri në 24 ton për kat, me lartësi katesh deri në 12 metra, me lëvizshmëri deri në 90 m të mundshme.

Kur akset individuale hapen, teknologjia e fundit e sensorëve dhe mundësitë e ndryshme të komandimit sigurojnë lehtësi në përdorim dhe siguri absolute.

Falë një shumëllojshmërie të madhe aksesorësh, MOVO është i përshtatshëm për çdo lloj mallrash të magazinuar dhe me siguri të garantuar funksionimi në temperatura të ulëta deri në -30° C e bëjnë atë ideal për përdorim në depo të ftohta.

Dobitë:

 • Shfrytëzim maksimal i hapësirës së dyshemesë – vetëm një rresht funskional
 • Kursim deri në 40% të hapësirës së kërkuar nga paletat e zakonshme stivuese
 • Ndryshe rritje e kapacitetit të magazinimit deri në 80%
 • Shfrytëzim i mirë i hapësirës duke ndihmuar në reduktim të faturave të energjisë në dyqanet e ftohta
 • 100% akses individual në paleta
 • Projektim modular që përshtatet me çdo kërkesë
 • Siguri në përputhje me Direktivat Europiane 2006/42/EG dhe DIN EN 15095

Ngarkesat dhe dimensionet:

Ngarkesat e katit: në varësi të sistemit, deri në 24 ton
Ngarkesa totale e një transporti: deri në 800 ton (një projekt i kësaj shkalle është instaluar)
Gjatësia e vagonit: deri në 90m
Lartësia e raftit: deri në 15m
Gjerësia e katit: deri në 5000mm

Funksionet e komandave:

 • Udhëtim në rrugica
 • Funksionim me kontroll radio
 • Modaliteti i përzgjedhjes së porosisë
 • Ndezje automatike e dritave
 • Dy komanda të ndryshme kundër zjarrit
 • Pozicioni i natës
 • Modaliteti i qarkullimit
 • Pozicioni i spërkatjes
 • Komandë automatike WMS
 • Komandë automatike ERP
 • Telekomandim diagnostikues

 

Siguria:

Për çdo rresht:

 • Barrierë drite për vagonët e gjatë
 • Pajisje numërimi në mjetet-pirun
 • Paralajmërim akustik i lëvizjes
 • Pulsim me dritë LED gjatë lëvizjes
 • Ndalesa urgjente në secilin vagon

Mespërmes sistemit:

Në pjesën ballore të rreshtave të rafteve mund të instalohet një barrierë sigurie me rreze drite me rreze në tre lartësi të ndryshme.