Skip to main content

Rafti me Shtrirje të Gjatë - Hi280

Rafti me Shtrirje të Gjatë i Dexion është i shpejtë dhe i thjeshtë për t’u montuar dhe përdor projektimin modular që ofron kapacitetin maksimal të magazinimit, pavarësisht sa hapësirë është në dispozicion.

Sistemi i Raftit me Shtrirje të Gjatë lejon rregullime të thjeshta të lartësisë dhe konfigurimeve të magazinimit me ndryshimin e kërkesave tuaja.

Sistemi i Raftit me Shtrirje të Gjatë inkorporon një gamë të gjerë përmasash për kornizën dhe binarët duke e bërë të thjeshtë modifikimin e një instalimi që përputhet me nevojat tuaja ekzakte. Katet me gjatësi mesatare dhe të gjatë mund të kombinohen në të njëjtin raft për ruajtje efikase të një game të gjerë të artikujve të ndryshëm.

Një sistem pa bulona, me mbyllje të brendshme siguron që pasi binarët mbështetës të jenë lokalizuar, ata të qëndrojnë në pozicion duke përmirësuar sigurinë për operativët që aksesojnë instalimin.

Kornizat e rafteve me Shtrirje të Gjatë Dexion janë tëdisponueshme në lartësi nga 2m në 5m dhe thellësi prej; 450mm, 600mm, 750mm, 900mm dhe 1200mm.

Binarët janë të disponueshëm në dy funksione:

  • Binar me funksion standart 60mm i thellë, në lartësi prej 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm dhe 2400mm
  • Binar me funksion rezistent 80mm i thellë, në lartësi prej 2400mm, 2700mm dhe 3000mm.

Rafte me panele çeliku janë të disponueshëm për gamën e plotë të gjerësive të kornizave dhe thellësive të binarëve.

Rafti me Shtrirje të Gjatë Dexion është projektuar dhe testuar në përputhje me rekomandimet e kodit të projektimit (FEM) të rafteve 10.2.03 të “Federatës Europiane të Mirëmbajtjes” dhe mund të mbajnë ngarkesa kati deri në 6900kg dhe ngarkesa rafti që variojnë nga 400kg në 900kg për nivel.