Skip to main content

Projektimi i sistemit të rafteve tona HI-280 shfrytëzon një metodë ndërtimi inteligjente. Projektimi i tij bazohet në një numër minimal komponentësh; baza e sistemit janë kolonat dhe raftet e përbëra nga çelik të para-galvanizuar të gradës së lartë.

Shumëllojshmëria e aplikimeve është e pafundme, HI-280 mund të ndërtohet si sistem raftesh tradicional ose si instalim në lartësi me dysheme mes niveleve.

I përshtatshëm për qëndrim më vete dhe përzgjedhje të shërbyer manualisht dhe zona magazinimi për ruajtje qëndrore plotësisht të automatizuar, sistemi i rafteve HI-280 është sistemi i magazinimit më fleksibël dhe i gjithanshëm për manovrimin e pjesëve të vogla.

Përmasat

Thellësia: 300, 400, 450, 500, 600, 800 mm
Gjatësia: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
Lartësia: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm  (dhe në shumëfishime deri në 15000mm)

Ngarkesa

Kapaciteti i ngarkimit: 75kg në 400kg për raft UDL

Lustra

Komponentët e kornizës dhe rafteve janë fabrikuar sipas standartit në çelik të para-galvanizuar.