Shërbimet tona

Me Dexion, e keni të siguruar magazinimin!

Dexion krijon zgjidhje për magazinim, të fokusuara te konsumatori, të personalizuara për t’ju përshtatur nevojave tuaja, cilatdo qofshin ato. Nga gama jonë kryesore e produkteve ne gjithashtu mund të ofrojmë zgjidhjetë përshtatura plotësisht.

Përveç kësaj ne ofrojmë një shërbim instalimi projekti plotësisht të menaxhuar.

Për të shtuar përgatitjen e produktit tonë ne sigurojmë gjithashtu edhe një paketë gjithëpërfshirëse shërbimesh që përfshijnë konsultime dhe planifikime magazinimi, Inspektim Raftesh dhe shërbim riprojektimi për të mbështetur zgjerimin e ardhshëm ose modernizimin.

 

Konsultimi Zgjidhjet Shpërndarja Pas shitjes
Constructor Consulting Constructor Solutions Constructor Delivery Constructor After Sales

Analizimi

Mund t’i ofrojmë zgjidhje praktike klientëve tanë përmes analizës së detajuar të kërkesave të tyre të magazinimit.

  • Mjete Analize dhe Simulimi
  • Program optimizmi

Këshilla

Ekipet tona të shitjeve dhe projektuesve me përvojë dhe njohuri mund të ofrojnë informacion të vlefshëm, duke zgjidhur problemet e magazinimit të klientëve tanë, cilatdo qofshin ato.

Sistemet/Produktet

Dexion ka një gamë të gjerë sistemesh magazinimi në dispozicion për të plotësuar nevojat tuaja të magazinimit.

Vlerësime

Në varësi të kërkesave tuaja mund të ofrojmë një spektër të plotë opsionesh, duke nisur nga një udhëzim i jashtëm deri te një vlerësim plotësisht i detajuar.

Instalimi

Cilado qoftë zgjedhja e sistemit tuaj të magazinimit ne do të sigurohemi që të dorëzohen dhe të instalohen me kujdesin maksimal dhe sipas gjithë standarteve më të fundit.

Menaxhim Projekti

Me një pasuri menaxhim projekti dhe përvoje në instalime ne jemi në gjendje të ofrojmë gjithçka që nga një produkt i vetëm deri në një zgjidhje montimi për klientët tanë.

Inspektimi

Inspektorët tanë të rafteve ofrojnë një mënyrë të favorshme, gjithëpërfshirëse dhe efektive në kosto për të mbajtur të sigurt magazinën tuaj.

Shërbimi/Mirëmbajtja

Në Dexion ne punojmë me klientët tanë, duke siguruar mbështetje të vazhdueshme për mirëmbajtjen dhe shërbimin e produkteve tona.

Shëndeti/Siguria

Përkushtimi ynë ndaj sigurisë gjithashtu shkon më tej, duke ndihmuar klientët tanë me funksionimin e sigurt dhe mirëmbajtjen e produkteve tona.

See also