Cilësia

  • Cilësia

Cilësia

Cilësia është në zemër të kulturës së korporatës Dexion dhe kompania është përkushtuar plotësisht për të ofruar një produkt me cilësi të lartë dhe duke ofruar shërbime në gjithçka që bëjmë. Ne përpiqemi t’i ofrojmë klientëve një shërbim të shkëlqyer para, gjatë dhe pas shitjes të një prej produkteve të shumta të magazinimit, gjithmonë me qëllimin për të tejkaluar pritshmëritë.

Ne mbajmë akreditimin e njohur të cilësisë ISO 9001 që përfshin projektimin, përgatitjen dhe instalimin e zgjidhjeve të magazinimit. Me ekipet tona të projektimit të cilat punojnë sipas kodeve të njohura kombëtare dhe lokale të projektimit, klientët tanë mund të jenë të sigurt se është bërë çdo përpjekje për t’u siguruar se cilësia është ofruar.

Dexion është përkushtuar ndaj përmirësimit të vazhdueshëm përmes një politike investimesh në vazhdimësi në trajnim dhe teknologji, të cilat shtohen nga mbështetja më e mirë teknike dhe ekspertiza e menaxhimit. Manuali ynë i biznesit është i disponueshëm për t’u parë dhe jemi të lumtur të diskutojmë çdo element të tij me klientët dhe furnizuesit tanë.