Zonat e Ruajtjes dhe të Punës

Qoftë për më shumë hapësirë apo për të ofruar një zonë pune të sigurt e të përshtatshme për punonjësit tuaj, ne kemi një gamë sistemesh dhe produktesh për të përmirësuar hapësirat tuaja të magazinimit dhe të punës.

Sistemet e dyshemeve të ndërkatit dhe mureve ndarëse ofrojnë hapësirë dhe zyra shtesë, ndërsa sistemet e rrjetave metalike dhe rrjetave anti-shembje mbrojnë forcën punëtore. Gjithashtu, kemi një gamë gjithëpërfshirëse dollapësh me kyç dhe raftesh në modele dhe përmasa të ndryshme për të ofruar ruajtje të sigurt për vendin tuaj të punës.

 • Strukturat e dyshemesë së ndërkatit ME250

  Strukturat e dyshemesë së ndërkatit ME250

  Dyshemetë e ndërkatit ME250 mund të përdoren lehtësisht dhe me efikasitet në kosto për të krijuar një hapësirë dyshemeje shtesë në godinat ekzistuese.

 • Kuverta dhe Raftet me Rrjetë Teli

  Kuverta dhe Raftet me Rrjetë Teli

  Kuverta/Rafti me Rrjetë Teli qëndron mbi binarët e paletës stivuese dhe veprojnë si raft, duke ofruar një alternativë të kuvertës prej kompensate dhe zgjidhjeve me panele të forta çeliku.

 • Rrjeta Anti Shembje

  Rrjeta Anti Shembje

  Produktet e fletëve me rrjetë metalike ofrojnë mbrojtje për një shumëllojshmëri skenarësh. Mund të fiksohet në rafte ose të përdoret vertikalisht si rrethim.