Manovrimi i Mallrave të Gjatë

Rafti me kate, Rafti rrotullues, Dollapi me dru dhe Rafti-A, janë të projektuara veçanërisht për të ruajtur mallra të gjatë dhe artikuj të gjatësive të shumëllojshme.

Produktet tona për magazinimin e mallrave të gjatë janë ideal për ruajtje të sigurt dhe të organizuar të ngarkesave të gjata dhe të rënda. Janë sisteme ideale për shufrat e hekurit, tubat, gypat, mobiliet dhe pakot me lëndë drusore. Disa prej tyre janë të përshtatshme edhe për ruajtjen e dërrasave ose artikujve të mëdhenj e të çmuar si arka dhe kuti, madje edhe pajisje shtëpiake.

  • Krahu për Pesha të Lehta

    Krahu për Pesha të Lehta

    Ruan gjatësitë e drurit, gypave, kallëpeve ose mallrave të tjerë në mënyrë të sigurt dhe me akses të lehtë me sistemin stivues me krah për pesha të lehta të Dexion.

  • Krahu për Pesha të Rënda

    Krahu për Pesha të Rënda

    Stivosja me krahë është ruajtja ideale për mallrat e gjatë sepse nuk ka kolona ballore që pengojnë vendosjen dhe tërheqjen e ngarkesave. Të gjithë nivelet janë të arritshëm nga mjeti-pirun.